Leesplannen

We ontwikkelen deze Bijbelleesplannen en Bijbelstudiemateriaal met bijgevoegde vragen voor broeders en zusters die het verlangen hebben om Gods Woord beter te leren begrijpen. Daarnaast zijn de leesplannen voor broeders en zusters die zich afvragen hoe ze dieper kunnen graven in de rijkdom van Gods Woord.

We bidden dat je tijdens het studeren vervuld mag worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat je wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.