Leesplan 1 Timotheüs

Ga in tien dagen door de brief 1 Timotheüs, vers voor vers, met dit Bijbelleesplan. Het vers voor vers lezen van een boek of brief uit de Bijbel helpt je om Gods boodschap in de correcte context te lezen, te interpreteren en toe te passen. Dit leesplan is geschikt voor individuen of kleine (Bijbelstudie)groepen. In de studiegids vind je hulpvragen. Deze vragen helpen je beter na te denken en te begrijpen wat je leest, en stimuleren persoonlijke reflectie door je actief met de tekst bezig te laten houden.

Informatie leesplan 1 Timotheüs

In een periode waarin de vroege kerk worstelde met onzekerheden en misleidende leringen, stuurt de apostel Paulus een bemoedigende brief aan Timotheüs, een jonge leider die hij als een geestelijk kind beschouwt. Paulus had Timotheüs opgeroepen om in Efeze te blijven met de zware taak om de gemeente te beschermen tegen valse doctrines en om een stevig leiderschap te vestigen.

Terwijl sommigen verkeerde leringen verspreidden en de fundamenten van het geloof ondermijnden, biedt Paulus Timotheüs duidelijke richtlijnen. Hij benadrukt het belang van gezonde leer en de noodzaak om vast te houden aan de ware boodschap van het Evangelie. Daarnaast legt hij uit hoe godsvrucht in de praktijk moet worden gebracht, van gezinsleven tot kerkelijk leiderschap.

Paulus geeft Timotheüs specifieke instructies over hoe hij de goede strijd van het geloof moet voeren. Hij wil dat Timotheüs, ondanks de uitdagingen, standvastig blijft en de gemeente leidt met wijsheid en integriteit.

Met deze brief wil Paulus niet alleen Timotheüs ondersteunen, maar ook ons. Hij herinnert ons eraan hoe we trouw kunnen blijven aan de kern van ons geloof en hoe we een gemeente kunnen zijn die gegrondvest is op waarheid en godsvrucht.

Download dit leesplan

Gerelateerde leesplannen