Christus' Kerk Lelystad

Vasthouden aan het Woord van het leven.

Het Goede Nieuws

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard; dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken.

Bijbelstudies

Vers voor vers en verklarend door het onfeilbare en toereikende Woord van God Woord, opdat we groeien in de kennis en genade van Jezus Christus.

Bezoekersinfo

Ben je van plan om Christus’ Kerk Lelystad voor het eerst te bezoeken? Lees belangrijke informatie over de gemeente en de samenkomsten.

Welkom bij Christus’ Kerk Lelystad

Een Christus-gecentreerde en Bijbelvaste gemeente die bestaat om God te verheerlijken door middel van trouwe aanbidding en  vreugdevolle gehoorzaamheid.

Bij Christus’ Kerk Lelystad beijveren we ons om de HEERE God op een wijze te aanbidden die Hem behaagt, door niet alleen hoorders, maar ook daders van Zijn Woord te zijn. We prediken verklarend het Woord van God, bidden zonder ophouden, zingen liederen die diepgeworteld zijn in de Schrift en die ons richten op de enige en ware God en Zijn werk van verlossing, en volharden in de gemeenschap. We zetten ons ertoe om mannen, vrouwen en kinderen te discipelen tot een volwassen geloof.

Wil je ons beter leren kennen? Voel je vrij om de website te verkennen of een eredienst op zondagochtend bij te wonen op het adres Apolloweg 56 in Lelystad.

Huidige serie

Studie van de brief 1 Petrus

Als discipelen van Christus zijn we bijwoners en vreemdelingen in deze wereld. Door de grote verlossing die we hebben ontvangen van God, Die heilig is, worden we eveneens opgeroepen om heilig te wandelen. Met de hoop op de genade die ons gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, worden we bemoedigd en aangespoord tot een goede levenswandel, onderlinge liefde en te volharden wanneer we lijden. Want in het lijden treden we in de voetsporen van onze Verlosser, door Wiens dood en opstanding wij gered zijn.

Artikelen en overdenkingen die Bijbelse, theologische en praktische thema’s behandelen om discipelen te helpen groeien in hun geloof.

Leer kinderen op interactieve wijze (vraag-en-antwoordvorm) de fundamentele leerstellingen en principes van het geloof.

Leesplannen

Gratis leesplannen en studiegidsen om je persoonlijke tijd in het Woord te verrijken.