Leesplan Kolossenzen

Ga in negen dagen ‘vers voor vers’ door de brief Kolossenzen met dit Bijbelleesplan.

Informatie leesplan Kolossenzen

In een brief aan de jonge kerk in Kolosse, probeert de apostel Paulus, onder leiding van de Heilige Geest, het geloof van de gemeente te versterken en hen te beschermen tegen misleidende ideeën door de diepe betekenis en gevolgen van hun identiteit in Christus te benadrukken. In het eerste deel van de brief legt hij zorgvuldig uit hoe heel de volheid van God in Christus woont en dat Christus alles en genoeg is. Hij spoort de Kolossenzen aan om hun begrip en levensstijl stevig in deze fundamentele waarheid te gronden, als een bescherming tegen dwaalleer die de gemeenschap waren binnengedrongen.

In de latere hoofdstukken verschuift de focus naar praktische adviezen over hoe te leven in overeenstemming met hun identiteit in Christus, en een leven te leiden dat de Heere Jezus en Zijn Evangelie waardig is. Door specifieke dwaalleer aan te pakken die in die tijd in Kolosse heersten, zoals bepaalde Joodse gebruiken, ascese en mystieke elementen, schrijft de apostel Paulus een brief dat niet alleen diende als een leidraad voor de Kolossenzen, maar ook extreem relevant is voor de kerk van vandaag.

Zijn tijdloze boodschap benadrukt het belang van een onderscheidende naleving van gezonde en zuivere christelijke doctrine, en het leiden van een leven dat de transformerende identiteit in Christus weerspiegelt. Dit bevordert een standvastig geloof dat bestand is tegen misleidende ideologieën en praktijken. Door deze brief nodigt Paul alle gelovigen uit om dieper in te gaan op het begrijpen van Wie Christus is en wie zij zijn in Christus. Dit als een manier om te onderscheiden wat te geloven en hoe hun leven te leiden op een manier tot eer en glorie van de HEERE God.

Download dit leesplan

Gerelateerde leesplannen