Leesplan 1 Johannes

Ga in negen dagen door de brief 1 Johannes, vers voor vers, met dit Bijbelleesplan. Het vers voor vers lezen van een boek of brief uit de Bijbel helpt je om Gods boodschap in de correcte context te lezen, te interpreteren en toe te passen. Dit leesplan is geschikt voor individuen of kleine (Bijbelstudie)groepen. In de studiegids vind je hulpvragen. Deze vragen helpen je beter na te denken en te begrijpen wat je leest, en stimuleren persoonlijke reflectie door je actief met de tekst bezig te laten houden.

Informatie leesplan 1 Johannes

In een tijd waarin dwaalleer rondgaat in de kerk, met sommigen die zeggen dat Jezus niet in het vlees is gekomen en niet de echte Messias is, schrijft een wijze en zorgzame ouderling, de apostel Johannes, een brief aan de bezorgde en verscheurde gemeenschap.

Terwijl valse leraren, die zeggen dat ze christenen zijn, verwarring veroorzaken onder de jonge kerken in het Romeinse Rijk, geeft de apostel Johannes duidelijke opheldering. Hij legt duidelijke verschillen uit—tussen waarheid en leugens, licht en duisternis, liefde en haat, goed en kwaad, Christus en antichrist—om de gelovigen te helpen het juiste van het verkeerde te onderscheiden.

Johannes spreekt verschillende leeftijdsgroepen liefdevol aan als zijn “kleine kinderen” en benadrukt het grote belang van liefde, een belangrijk thema in zijn brief. Hij zegt dat liefde een teken is van verlossing en dat God zelf liefde is.

Met deze korte, maar krachtige brief wil Johannes, geleid door de Heilige Geest, de kerk en ons helpen. Hij wil ons leren hoe we valse leraren kunnen herkennen, hoe we zuivere leer van valse leer en echte discipelen van valse belijdende discipelen kunnen onderscheiden. Ook wil hij ons helpen om samen een gemeenschap van waarheid en liefde te bouwen.

Download dit leesplan

Gerelateerde leesplannen