Leesplan Judas

Ga in drie dagen door de brief Judas, vers voor vers, met dit Bijbelleesplan. Het vers voor vers lezen van een boek of brief uit de Bijbel helpt je om Gods boodschap in de correcte context te lezen, te interpreteren en toe te passen. Dit leesplan is geschikt voor individuen of kleine (Bijbelstudie)groepen. In de studiegids vind je hulpvragen. Deze vragen helpen je beter na te denken en te begrijpen wat je leest, en stimuleren persoonlijke reflectie door je actief met de tekst bezig te laten houden.

Informatie leesplan Judas

In een tijd waarin de kerk werd geconfronteerd met “indringers” die zich voordeden als gelovigen, maar in werkelijkheid de genade van Christus verdraaiden, werd Judas Judas genoodzaakt deze brief te schrijven. Deze indringers waren misleiders die de fundamenten van het geloof ondermijnden en verdeeldheid zaaiden binnen de gemeenschap.

Terwijl deze bedriegers de genade van Christus verdraaiden en Zijn gezag ontkenden, biedt Judas de gelovigen een heldere waarschuwing. Hij benadrukt de ernst van deze dreiging en herinnert hen aan de consequenties die dergelijke misleiders in het verleden hebben ondervonden. 

Judas schrijft met een diepe bezorgdheid en dringt er bij de heiligen op aan om waakzaam te zijn en hun geloof te verdedigen. Hij wil dat ze, ondanks de uitdagingen, standvastig blijven in hun toewijding aan Christus en de kerk.

Met deze brief wil Judas niet alleen de gelovigen waarschuwen, maar ook bemoedigen. Hij herinnert hen en ons aan de kracht van het gezamenlijke geloof en de noodzaak om genade en liefde te tonen, zelfs in het licht van bedreigingen. Het is een oproep tot waakzaamheid, maar ook een herinnering aan de kracht van gemeenschap en goddelijke liefde.

Download dit leesplan