Catechismus voor de Kleintjes

(6) Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. (7) U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. (8) U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. (9) U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Beste (groot)ouder(s), oom(s), tante(s) en betrokkenen bij de opvoeding,

Wat een zegen dat u deze catechismus voor de kleintjes voor u heeft. Catechisatie gebruikt vaak een vraag-en-antwoord methode om het leren gemakkelijker te maken. In Handelingen 18, vanaf vers 24, komen we een broeder genaamd Apollos tegen. Over Apollos wordt in vers 25 geschreven: “Deze was in de weg van de Heere onderwezen…”. Het Griekse woord voor “onderwezen” is het woord katēcheō (κατηχέω). De betekenis hiervan is: “onderwijzen door mondelinge overdracht”. Het voorvoegsel “kata” geeft het idee van “exactheid” aan, en duidt erop hoe mondelinge instructie vaardig een onderwerp van het ene niveau naar het andere bracht om zo tot een nauwkeurig en groeiend begrip te komen. In de geschiedenis van de kerk zijn de diepe waarheden van het christelijke geloof, naast de prediking van de Schrift, door middel van catechisatie onderwezen.

Het systematisch en structureel onderwijs van de christelijke geloofsleer aan kinderen verdwijnt steeds meer. Opvoeders weten vaak ook niet hoe ze dit moeten aanpakken. Deze catechismus is geboren uit een diep verlangen om broeders en zusters toe te rusten om hun jonge kinderen op interactieve wijze de prachtige leerstellingen van het geloof te onderwijzen.

De catechismus bestaat uit vragen en antwoorden. Ons advies is om per week één vraag te behandelen en korte Bijbelstudies te geven op basis van de Schriftverwijzingen. Zo krijgen u en uw kind(eren) de ruimte om op een rustig tempo te verdiepen en groeien in genade en kennis.

Het hoofddoel is niet dat uw kind(eren) de antwoorden uit het hoofd leren zonder de diepe waarheden van de Schrift te begrijpen. Neem de tijd om subvragen en antwoorden te ontwikkelen om een goed begrip van deze leerstellingen te geven.

We hebben geprobeerd de antwoorden zo eenvoudig mogelijk te houden zonder de theologische diepgang te verliezen. In sommige antwoorden heeft dit geleid tot woorden die mogelijk verdere uitleg vereisen aan uw kinderen. Dit vraagt van ouders dat ze zelf weten wat deze woorden betekenen en hoe ze het aan hun kinderen kunnen uitleggen.

Gods rijke zegen toegewenst.