Koers houden in de eindtijd

Hoe dienen discipelen van de Heere Jezus te wandelen in de laatste dagen? Horen we ons bezig te houden met alles wat er om ons heen gaande is? Dienen we continu naar het nieuws te kijken om alert te blijven? In deze studie ontleden we hoe christenen koers horen te houden in de eindtijd.

Heb je een vraag?