Bijbelcursus: Fundamenten van het geloof

Deze gratis Bijbelcursus in Lelystad is een 13-weekse cursus om de basisleerstellingen van het christelijke geloof te leren. De cursus bevat lessen die verband houden met fundamentele waarheden en praktijken met betrekking tot het christelijke leven, en zal de leerstellingen van de Bijbel, God, Jezus Christus, redding en de Kerk behandelen.

Praktische informatie

De cursus

Wat leert de Bijbel over de aard en eigenschappen van God, de relatie tussen God en de mens, en het goddelijke plan van verlossing? Waarom wijzen mensen Gods offer van genade af? Hoe kan ik zekerheid hebben van mijn redding? Wat zijn de praktische aspecten van een leven dat gebaseerd is op een reddend geloof in Jezus Christus en de rol van de plaatselijke kerk in het leven van een christen?

Christenen dragen vaak vragen met zich mee. Vragen die de fundamenten van het geloof raken. Deze vragen verdienen antwoorden.

In Handelingen 19 lezen we over hoe de apostel Paulus dagelijks met de discipelen sprak in de school van een man genaamd Tyrannus. In de oorspronkelijke taal van de Bijbel, het Grieks, wordt hiermee het idee van een proces geschetst waarbij informatie wordt gedeeld en ontvangen om tot een dieper begrip te komen. Dat is wat we willen bereiken met deze Bijbelcursus: jou, als belijdende christen, helpen om zekerheid te hebben van het geloof waarin je staat.

Gedurende 13 dinsdagavonden zul je samen met je medecursisten antwoord krijgen op fundamentele geloofsvragen en meer. Op zowel informatieve als interactieve wijze zul je groeien in je kennis van God en Zijn Woord.

Voorafgaand aan elke les ontvang je huiswerk. Het is van groot belang om dit tijdig af te ronden, zodat je goed voorbereid bent voor de avond.

Iedere avond begint met een inleidend gedeelte van 20 tot 30 minuten. Vervolgens gaan we op interactieve wijze, met behulp van de Bijbel, antwoord geven op jouw, die van de medecursisten en algemeen veelgestelde vragen over het thema van die specifieke avond.

Je wordt aangemoedigd om deel te nemen, maar je zult niet worden gedwongen om te spreken. We zijn er om te leren, niet om mensen te vernederen of indruk te maken met onze kennis.

De avonden beginnen om 19:30 uur, en we streven ernaar dat iedereen uiterlijk om 21:00 uur weer naar huis kan gaan.

Voor wie?

Deze Bijbelcursus is waardevol voor gelovigen van alle leeftijden. Het richt zich op belijdende christenen die nieuw zijn in hun geloof, evenals op christenen die hun hele leven al gelovig zijn opgevoed of deel uitmaken van een kerkelijke gemeenschap. Als je wilt groeien in je kennis van God en Zijn Woord, dan is deze cursus voor jou.

Deelname aan de cursus is volledig kosteloos. Elke cursusronde biedt plaats aan maximaal 15 cursisten.

Inhoud cursus

Les 1 | De Bijbel (introductie)
Tijdens deze les zullen we dieper ingaan op de Bijbel. We beginnen met een verkenning van wat de Bijbel eigenlijk is. Daarna zullen we spreken over de betrouwbaarheid van de Bijbel en de samenstelling ervan. We zullen ook de onfeilbaarheid van de Bijbel bespreken, evenals de toereikendheid ervan. Ten slotte zullen we het hoofdthema van de Bijbel onderzoeken.
Tijdens deze les zullen we ons richten op de cruciale vraag: hoe bestudeer en interpreteer je de Bijbel op een betrouwbare manier? We zullen bespreken hoe we dwalingen kunnen vermijden en schadelijke interpretaties en toepassingen van de Bijbel kunnen voorkomen. We zullen praktische richtlijnen bieden om je te helpen de Bijbel op een verantwoorde, eerlijke en waarheidsgetrouwe manier te benaderen.
In deze les zullen we ons verdiepen in het begrip van de natuur, het karakter, de eigenschappen en de wil van God. We zullen nader bekijken wie God is en wat Zijn aard en wezen onthullen volgens de Bijbel. Daarnaast zullen we stilstaan bij de eigenschappen van God en hoe deze ons begrip van Zijn karakter vormen. Verder zullen we bespreken hoe we de wil van God kunnen begrijpen en toepassen in ons dagelijks leven.
In deze les zullen we de schepping behandelen, inclusief hoe God de mens heeft geschapen en waarom Hij dat heeft gedaan. We zullen ook de relatie van God tot Zijn schepping, met name de mensheid, onderzoeken.
In deze les zullen we de volgende belangrijke onderwerpen bespreken: een gebod en verbod van God, de gevolgen van ongehoorzaamheid (de zondeval), de reacties van gevallen mensen op God en op elkaar, en Gods reactie op de gevallen mensheid.
In deze les zullen we ons richten op het belangrijke onderwerp van verzoening. We zullen bespreken hoe God verzoening belooft, de manier waarop verzoening tot stand komt, en hoe verzoening in een Persoon wordt vervuld. Daarnaast zullen we onderzoeken wat er gebeurt in de tussentijd, inclusief het aspect van offers en geboden, en hoe deze in verband staan met verzoening. Tot slot zullen we kijken naar profetieën die betrekking hebben op de Persoon van Gods belofte, die een centrale rol speelt in het proces van verzoening.
In deze les zullen we ons verdiepen in het leven en de missie van Jezus Christus. We beginnen met de geboorte van Jezus, gevolgd door een verkenning van Zijn leven, inclusief Zijn missie op aarde. We zullen ook zijn onderwijs bespreken, dat ons waardevolle inzichten biedt over het Koninkrijk van God en hoe we als gelovigen kunnen leven.
In deze les zullen we ons verder verdiepen in het leven en de missie van Jezus Christus. We duiken in de confrontaties tussen de Heere Jezus en de religieuze leiders. Ook behandelen we Zijn belangrijke, maar minder populaire uitspraken, en het verraad door Judas Iskariot.
In deze les zullen we cruciale onderwerpen bespreken, zoals de dood, wederopstanding en hemelvaart van Jezus, en hun betekenis. We zullen ook dieper ingaan op genade, bekering en geloof, en waarom ze essentieel zijn in ons geloof.
Deze les zal zich richten op de persoon van de Heilige Geest en Zijn werk en bediening. We zullen onderzoeken wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest en dieper ingaan op het werk en de bediening van de Heilige Geest, en hoe Hij ons leidt, troost, en kracht geeft in ons geloof.
In deze les richten we ons op het contrast tussen de oude en de nieuwe mens, evenals de nieuwe richting van het leven die hiermee gepaard gaat. We zullen bespreken hoe nieuwe verlangens ontstaan en de voortdurende strijd tegen oude verlangens en verleidingen.
Deze les zal zich richten op de manieren waarop God ons leidt in ons leven en waarom de Bijbel hierbij onmisbaar is. We zullen bespreken wat gebed is en waarom het van groot belang is. Daarnaast zullen we ingaan op het belang van gehoorzaamheid en volharding in ons geloof.
Deze les zal zich verdiepen in de betekenis en het belang van de kerk. We zullen bespreken waarom het broeder- en zusterschap binnen de kerk essentieel is. Verder zullen we de doop en het avondmaal onderzoeken, inclusief hun betekenis in de context van de kerk. Tot slot zullen we de kenmerken van een Bijbelgetrouwe kerk bekijken.

Direct aanmelden

Als je de cursus samen met een vriend of familielid wilt volgen, dien je ieder afzonderlijk aan te melden.